VREDENBURGH FAMILY IN HOLLAND

Excerpt from Kenneth Scott (1964)
Correspondence from Philip van Dael; Rhenen, Holland

Source: Scott, Kenneth, 1964, The Vredenburg Family, New York Genealogical and Biographical Record vol 95 no. 2, p. 79.

The ancestor of the Van Vredenburgs in America arrived in New Amsterdam on the Gilded Beaver in May, 1658. His name was Willem Isacsen Van Vredenburg, which shows that his father's name was Isaac. Records in the Geementearchief in Hague yield further information: on July 16, 1634, banns were published in the Groote Kerk in the Hague for Ysack Willemss. Van Vredenburch, young man, and Cornelia Jans, young woman, both living in the Hague, and they were married in the Groote Kerk on August 6, 1634, by Comine Eleasear Lotius. (City Trouw Boek 742, p. 84, verso and Groote Kerk Boek 32, p. 73).

This Isack Van Vredenbuirg, on January 1, 1637, had a son baptized in the Kloosterkerk in the Hague (City Trouw Boek 171, p. 39), Willem, named for his paternal grandfather. Of this grandfather nothing is known, but he probably died before 1658, and his wife was very likely the Maria Van Waelenburch, described as "widow of Willem Van Vredenburch" in the record of a baptism at the Hague on August 14, 1658. (Record Book 323, p. 18, in the Gemeentearchief in the Hague).

There were numerous members of the Van Vredenburg family living in the Hague in the Seventeenth century and among them may be mentioned the following: Henrich Hilleger Van Vredenburch, who in 1612 married Anna Noblecoert from Antwerp (Groote Kerk Trouw Boek 32, p. 7); Johannes Van Vredenburg, who married first Weyntje Van Bemmel (Record Book 238, pp. 80, 102, 123, 144 and Record Book 239, pp. 6, 29, 80, 165, both in the Gemeentearchief in the Hague), and second Elizabeth Furier, daughter of the surgeon Charel Furier of Gorichem (Record Book 201, p. 415, in the Gemeentearchief in Hague): Abraham Van Vredenburg, a lawyer in the Hague, whose daughter Anna married Jacob Gronovius, a distinguished professor at the University of Leiden (Will Book 998, pp. 69 and 71 in the Gemeentearchief in the Hague); Maria Van Vredenburch, who in 1656 married Jacob Vooburch (Groote Kerk Trouw Boek 32, p. 76), and later married Baron Jan Jacob Van Wassenaer van den Bosch (Groote Kerk Trouw Boek 32, p. 162).


Correspondence From Philip van Dael; Rhenen, Holland. February 9, 1998.

I had a look in my genealogical books and found some entries on Van Vredenburg, but as you also say, it is not clear wheather or not they are all related to each other:

Anna Maria Verkuijl, ged. Utrecht (Catharijnekerk) 31.7.1714, overl. ald. 30.12.1749, tr. ald. 21.8.1733 Hendrick van Vredenburg, ged. Utrecht (Lutherschekerk) 15.11.1702, zn. van Pieter van Vredenburg en Maria Boom.

Mr. Ewout Baron van Vredenburch, verh. in de Ned. Adel (9-1-1821). verl. de titel van Baron (22-8-1847), * Delft 12.12.1779, t 's-Gravenhage 12.6.1861, Gouverneur 26-18SO/Commissaris desKonings 1850-1852. (That's a noble Van Vredenburg!)

Mr. Ewout (Baron) van Vredenburch, * Delft 12.12.1779, t 's-Gravenhage 12.6.1861, Onderprefect van het Arrondissement, tevens Hoofd van Politie van Haarlem 1811-1813. (Adelsverheffing bij K.B. dd. 9.1.1821, no. 90; Verlening van de titel van Baron bij eerstgeboorte bij K.B. dd. 22.8.1847, no. 39).

Jan en Lea maakten 2.10.1651 voor de Leidse notaris Willem van Vredenburg hun testament.

VAN VREDENBURG

Cornclia Willemse van Vredenburg, tr. ca. 1685 Dirk Cornelisse van Eyck, rademaker te Vleuten.

Jakob van der Dussen van Zouteveen, Heer van Oostbarendrecht, enz., tr. 9 December 1732 met Katharina van Vredenburg.

Wie kan mij op het spoor brengen van de ouders en voorouders van het volgende echtpaar : Jacobus de Vries, j.m. woonachtig te 's Gravenhage en varia (van) Vredenburg j.d. tot Amerongen. Het huwelijk werd voltrokken op 6-6-1734 te Amerongen in de Hervormde Kerk aldaar. Rijksarch. Utrecht, nr 24b, Gem. Arch. Haag nr 60.

Barentje van Vredenburg, geb. ca. 1696 (volgens ondertrouwakte te Steenwijk geboren; aldaar niet gevonden), begraven 18-9-1777 te Amsterdam.

Pieter Colmjon, tr. Utrecht 26.10.1698 Willemijna van Vredenburg.


Vredenburghs in feudal Holland

In the time of Charlemagne all the land was owned by the Emperor. But he could not manage it all by himself so he "gave" land (gouw or mark) to his counts (graven - that's why you come accross "markgraven" in medieval times) to administre, it was not legally theirs, but they held the land for Charlemagne. And these counts did the same and "gave" some land to their lords (lower in rank). (The feudal system.) It's very difficult to explane, because it is full of words I am not able to translate and are also not in an ordinary dictionary.

I found some pieces of land (fiefs) in a feudal system and also came across the name Van Vredenburg.

First you'll see the description of the land followed by the dates and the people who "held" the land:

3 morgen land, belend ten oosten: Willem van Montfoort 1504: de broeders van het St. Nichasiusaildel. ten westen: Gheriit Phillips?. (1504: Claes Dircxz. te-Roidam, 1604: Willem Huygensz., oud burgemeester te Rotterdam, groot-vader van Bartelmees Gerritsz. Visch), ten noorden: (1504:de weg van Boeckelsdyck), ten zuiden: (1504: Jacob van Veyn). Strekkende van de Boeckelschendijkweg tot in Scoen-reloeambacht.

13-11-1448: Phillips Gillisz.
22-2-1493: Henrick Hoen.
-1493: Mergriet Gillisdochter, zuster in het klooster van St. Aechte te Delff, bij dode van Phillips Gillisz.
11-7-1502: Cornelis Henrickz. Hoen, bij dode van zijn vader Henrick Hoen.
16-2-1504: Jan Yemansz. van Venijn, bii dode van Mergriete Gillisdochter.
17-12-1524: Meester Pieter Venijn Pietersz., priester, voogd: Heynrick Kuyst Matheusz.
10-1-1525: Dirck Heynrickz., bii dode van meester Cornelis Heynricxz. Hoen en draagt het leen over aan Willem Zonderdanck Fransz.
30-5-1531: Meester Rombout van Steynemolen, substituut van de griffier van Hollandt, nadat het leen tengevolge van wanverzoek door Baerte Pietersdochter, weduwe van Willem Zonderdanck, en Willem Zonderdanck Willemsz. aan de leenheer was vervallen. (De beide laatsten waren op 8-5-1531 door Symon Bertelmeesz., deurwaarder van het hof van Hollandt, namens Meester Pieter Venijn, priester, voor het leenhof gedaagd).
2-6-1538: Phillips van Uuytwijck, secretaris van het hof van Hollandt, na overdracht door meester Rombout van Steynemoelen, secretaris van het hof van Hollandt.
30-12-1568: Hester van Uytwijck, gehuwd met Glaude de Glargers, secretaris van het hof van Hollandt, bij dode van haar vader Rombout van Uytwiick.
27-1-1598: Adriaen Willemsz., onmondig, vader: Willem Huygensz., oud burgemeester te Rotterdam, na overdracht door Hester van Uytwijck, gehuwd met meester Glaude de Glarges, secretaris van het hof van Hollandt.
6-2-1604: Bartelmees Geritsz. Visch, onmondig, vader: Gerrit Meesz. Visch, bii dode van zijn oom Adriaen Willemsz.
16-5-1630: >>Maria van Vredenburch<<, gehuwd met Willem van der Graeff, kleindochter van Willem Huygensz., oud burgemeester, nicht van- en na overdracht door doctor Bartholomeus Gerritsz. Visch, wiens moeder een dochter was van Willem Huygensz. voornoemd.
4-11-16. .: Sara van der Graeff te Rotterdam, oom: >>Pieter van Walenburch<<, bii dode van haar moeder >>Maria van Vredenburch<<.

So we know that this Maria van Vredenburch was married to Willem van der Graeff and that they had a daughter Sara van der Graeff (in Rotterdam), and that Pieter van Walenburch was an uncle of the said Sara van der Graeff. It also says that the said Maria van Vredenburch was a granddaughter of Willem Huygensz., former mayor of Rotterdam.

another fief:

11 hond land.
20- 6-1698: Jacob Lelieveld bii brieven van onwillig decreet dd. 2-6-1698 voor het hof van Holland, ten verzoeke van Susanna Meytens, weduwe van Balthasar Bruinestijn en ten lastme van vrouwe Maria van Vredenburg, weduwe van Johan van den Bosch en moeder van Maria Jacoba van Wassenaar. (That's the one who married to a van Wassenaar.)

another fief:

Een huis en hofstede met de heemwerf, de boomgaard en 8 hond land, belend ten oosten: een banwatering, ten westen en ten noorden: Pieter Gherritsz. en Jan Gherritsz., of hun erfgenamen en ten zuiden: de weg van de heer van Naeldwijck (afsplitsing van het leen 67).

31-1-1514: Meester Joest van Hoyquesloot Jansz. na overdracht door Heynrick Jan Gheeritsz.
18-3-1516: Jan Joestenz. van Heucquesloet bij dode van zijn vader meester Joest van Heucquesloet Jansz.
19-9-1569: Cornelis van Heucquesloet Jansz. bij dode van zijn vader meester Jan van Heucquesloet Joestensz.
14-2-1577: Franchoys van Lantscroon na overdracht door Cornelis van Heucquesloet.
28-4-1580: Robert van Hooff na overdracht door Franchoys van Lantscroon. 21-2-1586: Willem van Hoof Robrechtsz., oom: Cornelis van Reynegem, bij dode van zijn broer Jacob van Hooff, die het leen gerfd had van zijn vader Robbrecht van Hooff en draagt het over aan juffrouw Anna de Carmin, weduwe van Robbrecht van Hooff, hulde door haar zoon Willem van Hooff.
1-4-1587: Dominicus Boot na overdracht door Anna de Carmijn.
22-6-1593: Bertel Jansz. van Buren bij dode van zijn vader Jan Bertsz., die na overdracht door Dominicus Boot overleden was, voordat hij het leen had verheven en draagt het over aan Hubrecht Willemsz.
10-8-1594: Meester Davidt Corselis na overdracht door Cornelis Aertsz. Kegelaer namens Hubrecht Willemsz.
22-8-1602: Janneken Slenacher Lodewijcxdochter, hulde door haar neef Loys Slenacher, bij dode van haar man meester Davidt van Cornellis.
8-10-1609: Jacob Lassen, rector in de Hage, na overdracht door Pieter Lodewijck namens Janneken Slenacher Lodewijcxdochter.
22-5-1610: Lowijs Slenacker na overdracht door Jacob Lassen, rector in de Hage.
19-7-1621: Meester Willem de Sittere na overdracht door Louijs Slenacker.
8-2-1630: Monsieur Maurice d'Allart, schildknaap en luitenant-kolonel van een frans regiment, na overdracht door Willem de Zitter.
21-5-1638: Meester Jacob van Adrichem te Delft na overdracht door Maurice d'Hallart.
17-3-1642: Magdalena van Adrichem, grootvader Adriaen van Adrichem, bij dodevan haar vader meester Jacob van Adrichem en draagt het leen over aan haar moeder >>Sara van der Graeff<<, hulde door haar vader Jacob van der Graeff, heer van Hogeveen.
24-6-1652: >>Jacob van Vredenburch van Adrichem<< bij dode van zijn moeder Sara van der Graaff, waarna zijn voogden het leen overdragen aan Diderick Pauw, heer van Carnisse.

This is very confusing: here we see a Sara van der Graef, who's father was Jacob van der Graef. Is this another Sara?

10 morgen 25 roede land in Spalandt, belend ten zuiden: de vrouwe in Spalandt, ten noorden: de heer Vinck, ten oosten: Jacob Jansz. de Jonge, schout van Ketel, Abraham Hecken-hoeck en de erfgenamen van Jan Maertensz., ten westen: de Oude Vlaerding. 7 morgen land in Spalandt tussen de Vlaerdingse weg en de Oude Vlaerding, belend ten noorden: het weeshuis, ten zui-den: het fraterhuis te Delft.
6-12-1687: Adriana Blackert, de weduwe van >>Jacob van Vredenburgh,<< hulde door Pieter Adriaensz. Verwer volgens procuratie verleden op
3-12-1687 voor notaris Philips Basteels te Rotterdam, na overdracht door de curatoren van de boedel van Johan van Hardenbroeck en Florentina van Mathenesse tegen 5982 gulden (M, f 202~).
8-4-1689: Meester >>Gerard van Vredenburgh<<, oud schepen van Rotterdam, hulde door Pieter Adriaensz. Verwer aldaar volgens procuratie op
23-3-1689 verleden voor notaris Johan van Weel te Rotterdam, en draagt het leen over aan Nicolaes Arckenbout, onmondige zoon van meester Cornelis Arckenbout en Lidia van Vredenburgh, beiden overleden, voogd: meester Pieter van Kouwenhove, tegen 5982 gulden (M, f 206).

 

HOME